Skip to content

ACUTE ZORGVERLENER / VERPLEEGKUNDIGE ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg. Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementen zorgverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig alcohol en drugsgebruik. De opleiding “Acute Zorgverlener / Verpleegkundige bij Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis, acute vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middelengebruik en combinatiegebruik.

Toelatingseisen voor deelname aan de Opleiding Acute Zorgverlener/ Verpleegkundige Alcohol- & Drugsincidenten:

 • Minimaal 18 jaar
 • Geldig Diploma/Certificaat EHBO- 1e Hulp (ongeacht organisatie).
 • Geldig Diploma/Certificaat Reanimatie/AED (ongeacht organisatie).
 • Fysiek en mentaal over een goede conditie te beschikken.
 • Ervaring in de Evenementenhulpverlening is een pre.
 • Bekend zijn met de ABCDE-methodiek is een pre.

Onderwerpen in de Opleiding:

 • Fysiologie en Pathologie bij middelengebruik;
 • DR-(C)ABCDE-methodiek;
 • Gebruik en effecten van Alcohol;
 • De 7 Hoofdgroepen van drugs;
 • Veel voorkomende drugs:
 • De effecten van het drugsgebruik;
 • De wijzen van drugsgebruik;
 • Combinatiegebruik;
 • Interventies bij Alcohol- & Drugs Incidenten
 • EDS

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretisch -, praktisch profcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het “certificaat van bekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener/Verpleegkundige Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’. (toepassingsgebied). De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Afhankelijk vanuit welk domein u de opleiding heeft gevolgd komt op het certificaat EVENEMENTENZORG of VERSLAVINGSZORG te staan.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar. 

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theoretische- en praktische profcheck met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Flyer Acute Zorgverlener Evenementenzorg Alcohol & Drugs Incidenten

Flyer Acute Zorgverlener Verslavingszorg Alcohol & Drugs Incidenten

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl