Skip to content

BASIS ZORGVERLENER ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

Sinds enkele jaren is er de NIKTA-certificatieregeling Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten. Deze certificatieregeling is zeer geschikt voor toepassing binnen de evenementen zorgverlening. 1e Hulpverleners op de EHBO-post leren om snel en verantwoord te reageren en adequaat acute zorg te verlenen in geval van een alcohol- en drugsincident. Dit kan levens redden.

Niet alleen tijdens hulpverlening op allerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe (werk)omgeving krijgen functionarissen te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, handhavers, beveiligers, huisartsen en verplegers/verzorgenden IG in de verslavingszorg zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.
De certificatieregeling ‘Basis Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ (BZADI), voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van basis zorg daarbij.

Basis zorg gaat niet zo ver als acute zorg, maar biedt toch de nodige mogelijkheden om eerste hulp te verlenen en de eerste opvang van een slachtoffer te doen in afwachting van de professionele hulpverleners of de Acute Zorgverleners Alcohol & Drugs Incidenten.

Een kenmerkend verschil tussen BZADI en AZADI: bij BZADI worden geen metingen verricht (zoals saturatiemeting, glucosemeting, bloeddrukmeting, etc.), bij AZADI wel.

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretisch -, praktisch profcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het “certificaat van bekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Basis Zorgverlener bij Alcohol- en Drugsincidenten’ (toepassingsgebied). De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

  • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
  • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
  • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar. 

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theoretisch- en praktische profcheck met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Flyer Basis Zorgverlener Alcohol & Drugs Incidenten

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl