EERSTE HULP BIJ ALCOHOL EN DRUGS INCIDENTEN

EERSTE HULP BIJ ALCOHOL EN DRUGS INCIDENTEN

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Op school, het werk, evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg. Maar wat zijn drugs nu precies? Hoe herken ik het gebruik ervan? Maar wat moet ik doen als het mis gaat?
Op al deze vragen geven we in de opleiding Eerste Hulp Alcohol Drugs incidenten antwoord.

Onderwerpen die worden behandeld tijdens de opleiding:
• Wat is Alcohol?
• Alcohol & verslaving
• Alcoholverslaving en de gevolgen
• Eerste Hulp
• Wat zijn drugs?
• Opioïden
• Stimulantia
• Hallucinogenen
• Empathogenen
• Cannabinoïde
• Dissociatieve
• Smartdrugs
• Smartproducts
• Eco-drugs
• Eerste Hulp
• Omgaan met slachtoffers van Alcohol/Drugs Incidenten

Alleen geïnteresseerd in het boek? Bestel deze dan via onderstaande link. BESTEL HIER

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden. INSCHRIJVEN

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

BASIS ZORGVERLENER ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

BASIS ZORGVERLENER ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

Sinds enkele jaren is er de NIKTA-certificatieregeling Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten. Deze certificatieregeling is zeer geschikt voor toepassing binnen de evenementen zorgverlening. 1e Hulpverleners op de EHBO-post leren om snel en verantwoord te reageren en adequaat acute zorg te verlenen in geval van een alcohol- en drugsincident. Dit kan levens redden.

Niet alleen tijdens hulpverlening op allerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe (werk)omgeving krijgen functionarissen te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, handhavers, beveiligers, huisartsen en verplegers/verzorgenden IG in de verslavingszorg zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.
De certificatieregeling ‘Basis Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ (BZADI), voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van basis zorg daarbij.

Basis zorg gaat niet zo ver als acute zorg, maar biedt toch de nodige mogelijkheden om eerste hulp te verlenen en de eerste opvang van een slachtoffer te doen in afwachting van de professionele hulpverleners of de Acute Zorgverleners Alcohol & Drugs Incidenten.

Een kenmerkend verschil tussen BZADI en AZADI: bij BZADI worden geen metingen verricht (zoals saturatiemeting, glucosemeting, bloeddrukmeting, etc.), bij AZADI wel.

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretisch -, praktisch profcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het “certificaat van bekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Basis Zorgverlener bij Alcohol- en Drugsincidenten’ (toepassingsgebied). De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar. 

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theoretisch- en praktische profcheck met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Flyer Basis Zorgverlener Alcohol & Drugs Incidenten

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

ACUTE ZORGVERLENER / VERPLEEGKUNDIGE ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

ACUTE ZORGVERLENER / VERPLEEGKUNDIGE ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg. Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementen zorgverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig alcohol en drugsgebruik. De opleiding “Acute Zorgverlener / Verpleegkundige bij Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis, acute vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middelengebruik en combinatiegebruik.

Toelatingseisen voor deelname aan de Opleiding Acute Zorgverlener/ Verpleegkundige Alcohol- & Drugsincidenten:

 • Minimaal 18 jaar
 • Geldig Diploma/Certificaat EHBO- 1e Hulp (ongeacht organisatie).
 • Geldig Diploma/Certificaat Reanimatie/AED (ongeacht organisatie).
 • Fysiek en mentaal over een goede conditie te beschikken.
 • Ervaring in de Evenementenhulpverlening is een pre.
 • Bekend zijn met de ABCDE-methodiek is een pre.

Onderwerpen in de Opleiding:

 • Fysiologie en Pathologie bij middelengebruik;
 • DR-(C)ABCDE-methodiek;
 • Gebruik en effecten van Alcohol;
 • De 7 Hoofdgroepen van drugs;
 • Veel voorkomende drugs:
 • De effecten van het drugsgebruik;
 • De wijzen van drugsgebruik;
 • Combinatiegebruik;
 • Interventies bij Alcohol- & Drugs Incidenten
 • EDS

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretisch -, praktisch profcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het “certificaat van bekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener/Verpleegkundige Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’. (toepassingsgebied). De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Afhankelijk vanuit welk domein u de opleiding heeft gevolgd komt op het certificaat EVENEMENTENZORG of VERSLAVINGSZORG te staan.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar. 

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theoretische- en praktische profcheck met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Flyer Acute Zorgverlener Evenementenzorg Alcohol & Drugs Incidenten

Flyer Acute Zorgverlener Verslavingszorg Alcohol & Drugs Incidenten

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

INSTRUCTEUR BASIS & ACUTE ZORG ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

Je moet wel ECHT kunnen DOCEREN,

“INSTRUCTEUR ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN”

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute en Basis Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementen zorgverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig alcohol en drugsgebruik. De opleiding “Instructeur Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis, basis- en acute vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middelengebruik en combinatiegebruik. Natuurlijk ontbreken de didactische vaardigheden ook niet in deze opleiding!

Om aan de 4-daagse opleiding te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldige lesbevoegd betreffende de EHBO of Acute Zorg. (Oranje Kruis, Rode Kruis, NIKTA, AHSI-Medic First Aid, DAN) Ben je EHBO Instructeur Oranje Kruis? Dan krijg je ook nog 40 accreditatiepunten in PE-Online.

Onderwerpen in de Opleiding:

 • Fysiologie en Pathologie bij middelengebruik;
 • Algemene regels voor zorgverlening;
 • DR-(C)ABCDE-methodiek;
 • Gebruik en effecten van Alcohol;
 • De 7 Hoofdgroepen van drugs;
 • Veel voorkomende drugs:
 • De effecten van het drugsgebruik;
 • De wijzen van drugsgebruik;
 • Combinatiegebruik;
 • Interventies bij Alcohol- & drugs Incidenten
 • EDS
 • Didactische vaardigheden

Je leert de zorgverlener ook interventie te plegen. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, doet hij/zij kennis en vaardigheden op die onderscheidend zijn van de andere opleidingen die er op dit gebied zijn. Denk daarbij aan het gebruik van saturatiemeter, thermometer (infrarood), elektronische tensiemeter, glucosemeter en pupillampje. Meten is weten! Aan de hand daarvan leer jij de zorgverlener om díe acute zorg te verlenen die het alcohol- en drugslachtoffer nodig heeft.

Bent u verpleegkundige of Instructeur EHBDD of EHBD-u? Informeer dan eens naar ons verkort traject! (2 dagen)

Flyer I-AZADI verkort EHBDu-EHBDD

Flyer I-AZADI verkort VPLK

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretische -, praktische -, en didactische profcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het “certificaat van bekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’. (toepassingsgebied).

De geldigheidsduur van dit certificaat is 2 jaar.

Je bent dan lesbevoegd om in de volgende domeinen les te geven: Evenementenzorg, Verslavingszorg en Veiligheidszorg. 

De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theoretische- en praktische profcheck met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Flyer Instructeur Alcohol & Drugs Incidenten

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

Inspecteur alcohol en drugs

“Je moet wel ECHT kunnen INSPECTEREN, INSPECTEUR ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN” 

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik, aanwezigheid en handel van alcohol, drugs en medicatie. Niet alleen tijdens hulpverlening evenementen, maar ook in de privésfeer, werk school, steeds vaker in het publieke domein, en in de verslavingszorg.

Sommige bedrijven en scholen, maar ook gezinnen ervaren daar nadeel van! Onder invloed op het werk lijdt tot een grotere kans op bedrijfsongevallen of productiefouten. Maar ook scholen die kluiscontroles verrichten en stuitten op een bepaalde hoeveelheid stof. De beveiliger op een evenement capsules aantreft waarvan de gebruiker stelt dat het vitaminepreparaten zijn. Hoe gaan we daar dan mee om? Mag je zomaar testen? Wat zegt de wet?

De opleiding “Inspecteur Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en (onderzoek)vaardigheden om op deze vragen een antwoord te kunnen geven. U leert binnen wet- en regelgeving een bedrijf of school te ondersteunen bij een goed Alcohol-Drugs en Medicatie beleid. Ook de handhaving van dit beleid komt aan de orde.

Daarbij leert u tevens verschillende middelen te testen op aanwezigheid van stoffen. Ook leert u hoe een alcoholtest uitvoert. Soms is een testenuitslag nodig voor een ontslagvergunning, daarom leert u in de opleiding ook een goed inspectierapport te schrijven. U bent immers in een proces getuige-deskundige.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist voor deze 2-daagse opleiding “Inspecteur Alcohol & Drugs Incidenten” Deze opleiding is wel een must voor particuliere onderzoeksbureaus/ Particulier Rechercheurs.

Onderwerpen in de Opleiding:

 • Hoofdgroepen van Drugs
 • Alarmsignalen
 • Opwindingsdelier (EDS)
 • Alcohol & Drugs op de werkvloer
 • Alcohol & Drugs op Evenementen
 • Inspectie Alcohol & Drugs
 • Inspectie Rapport Alcohol & Drugs

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretische- en praktische profcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het Certificaat ‘Inspecteur Alcohol & Drugsincidenten’.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 2 jaar. 

Flyer Inspecteur Alcohol & Drugs Incidenten

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

TRAIN DE TRAINER ALCOHOL & DRUGS SCHOOL

TRAIN DE TRAINER ALCOHOL & DRUGS SCHOOL

“Je moet wel ECHT kennis hebben van ALCOHOL & DRUGS” Train de Trainer SCHOOL

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Op school, het werk, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg. Maar wat zijn drugs nu precies? Wat is nu gedogen? Hoe herken ik het gebruik ervan? Op al deze vragen kunt zo straks als Trainer Alcohol & Drugs antwoord opgeven.

Bent u docent middelbaar- hoger- of beroepsonderwijs? (Burgerschap, HTV-P, Beveiliging, Evenementen Management) en wilt u zelf meer weten over de verschillende soorten drugs, de positieve en negatieve effecten, de risico’s? Deze materie over brengen op uw leerlingen? Dan is deze, met zorg ontwikkelde training perfect voor u!

De Training “Train de Trainer Alcohol- & Drugs’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis. Natuurlijk ontbreken de didactische vaardigheden en tools ook niet in deze opleiding!

Om aan de 2-daagse Training te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldige lesbevoegdheid.

Onderwerpen in de Opleiding:

 • De 7 Hoofdgroepen van drugs;
 • De effecten van het gebruik van middelen
 • De risico’s van het gebruik van middelen
 • Recreatief gebruik versus verslaving
 • Signaleren van gebruik en/of verslaving
 • Wet- en regelgeving omtrent Alcohol- en Drugs.
 • Didactische werkvormen/ Tools

Om te beoordelen of jij als Trainer Alcohol & Drugs beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretische – en didactische profcheck af te leggen.

Na beide profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het Certificaat ‘Trainer Alcohol & Drugs’.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 2 jaar.

Flyer Train de Trainer Alcohol & Drugs School

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

TRAINER ALCOHOL & DRUGS BEVEILIGING

TRAINER ALCOHOL & DRUGS BEVEILIGING

“Je moet wel ECHT kennis hebben van ALCOHOL & DRUGS” Train de Trainer Beveiliging

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Op school, het werk, evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg. Maar wat zijn drugs nu precies? Wat is nu gedogen? Hoe herken ik het gebruik ervan? Op al deze vragen kunt zo straks als Trainer Alcohol & Drugs antwoord opgeven.

Bent u docent of instructeur binnen een particuliere beveiligingsorganisatie? U wilt zelf meer weten over de verschillende soorten drugs, de positieve en negatieve effecten, de risico’s? De Don’t en Do’s bij een gebruiker? Deze materie over brengen op uw beveiligers? Dan is deze, met zorg ontwikkelde training perfect voor u!

De Training “Train de Trainer Alcohol- & Drugs’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis. Natuurlijk ontbreken de didactische vaardigheden en tools ook niet in deze opleiding!

Om aan de 2 daagse Training te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldige les,- instructeursbevoegdheid.

Onderwerpen in de Opleiding:

 • De 7 Hoofdgroepenvan drugs;
 • De effecten van het gebruik van middelen
 • De risico’s van het gebruik van middelen
 • Recreatief gebruik versus verslaving
 • Signaleren van gebruik en/of verslaving
 • EDS? Wat wel? Wat absoluut NIET!
 • Wet- en regelgeving omtrent Alcohol- en Drugs.
 • Didactische werkvormen/ Tools

Om te beoordelen of jij als Trainer Alcohol & Drugs beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretisch- en didactische profcheck af te leggen.

Na beide profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het Certificaat ‘Trainer Alcohol & Drugs Beveiliging’.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 2 jaar. 

Flyer Train de Trainer Alcohol & Drugs Beveiliging

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl