Simulant Evenementenzorg

Simulant Evenementenzorg

Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Het gaat om situaties waarin:

1) een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in (naar en van) een (meestal)begrensde en openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt;

2) individuen uit deze verzameling geen arbeidsrelatie hebben met de (rechts)persoon die het evenement organiseert;

3) de verzameling mensen herkenbaar is en individuen uit deze verzameling soortgelijke risico’s ondervinden.

En dan kan het soms goed mis gaan.

Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001, de rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland (Conclusie van het onderzoek: ”…ongecoördineerde hulpverlening, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie en een onduidelijke commandostructuur…”) en de ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden. Conclusie van het onderzoek: “Waarschuwingen van de Duisburgse politie werden genegeerd en er was door de organisator te weinig beveiligingspersoneel ingezet om de mensenmassa in goede banen te leiden. Verder was de enige toegangsweg tot het terrein, die door een tunnel liep, veel te krap. Die tunnel kon maar 30.000 mensen per uur doorlaten, dat was veel te weinig voor de meer dan een miljoen mensen die het feest wilden bijwonen”).

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen. Maar deze gespecialiseerde hulpverlening moet ook trainen. Zowel in de basisopleiding als in de retrainingen. Dat houdt in de evenementen zorgverleners (EZV) werkzaam bij een evenementen zorgorganisatie (EZO) gecertificeerd en bekwaam moeten zijn in het verlenen van zorg. Hiervoor dienen zij te beschikken over een bekwaamheidsverklaring (certificaat of diploma) De EZV dienen dus opgeleid, getoetst en gecertificeerd te worden. Tijdens scholing en toetsing is het simuleren dus van essentieel belang. In deze cursus nemen we je mee in het acteren, grimeren en ensceneren in de Evenementenzorg.

Daarnaast is in januari 2022 de Veldnorm Evenementenzorg ingevoerd. De Veldnorm Evenementenzorg beschrijft wat goede evenementenzorg is en hoe de kwaliteit en patiëntveiligheid geborgd kan worden. Daarnaast verschaft de Veldnorm helderheid over de verschillende termen en definities die gebruikt worden in de evenementenzorg en stelt normen wat betreft competenties, zorgniveaus, inzet, registratie en evaluatie.

De Veldnorm is tot stand gekomen na een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen in het werkveld, waaronder wij EHBO BHV Nederland.

Met de komst van de Veldnorm Evenementenzorg biedt zich naast de EHBO en BHV een andere markt aan, namelijk die van de evenementenzorg. Het veld bepaalt welke aspecten relevant zijn en wat de normen moeten zijn. Een breed gedragen Veldnorm wordt door de overheid gezien als een belangrijke voorwaarde in de borging van de kwaliteit van de evenementenzorg.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

Simulant Geweldsincidenten

Simulant Geweldsincidenten

Deze cursus staat in het teken van grimeren, acteren en ensceneren van letsel ten gevolge van geweld. Hierbij moet je denk een letsels die ontstaan zijn na gewelddadig fysiek contact. Later in de opleiding gaan we het hebben over de ernstiger geweldsincidenten. Ondanks de heftige lading gaan we er een luchtige cursus van maken.

De onderwerpen die behandeld gaan worden, zijn:

– Lichamelijk fysiek geweld

– Wapengeweld

– Seksueel geweld


Om aan deze cursus deel te nemen moet je in het bezit zijn van een diploma LOTUS van Het Oranje Kruis of het certificaat Simulant Acute Zorg van NIKTA.
Voorafgaand deze praktijkdag dient u een e-learning afgerond te hebben en een theorie examen voldoende hebben afgesloten.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

Simulant Extreem Geweld

Simulant Extreem Geweld

Medische hulpverlening na een aanslag

Mumbai, november 2008. Terroristen plegen tegelijk tien aanslagen. Er vallen honderden doden. Hoe breng je dan slachtoffers in veiligheid en geef je ze de eerste hulp? De Dienst Speciale Interventies (DSI) zette een medische training op voor Europese antiterreureenheden.

’Het idee voor een medische training in internationaal verband is al twee jaar geleden geboren’, vertelt DSI’er Teun. Teun is initiatiefnemer en coördinator van de training die vorige week in Nederland plaatsvond en werd gegeven door personeel van Defensie. ’Bij grote terreurincidenten kunnen de hulpdiensten niet veilig hun werk uitvoeren. Denk aan het schietincident op het Noorse eiland Utøya, waarbij Andes Breivik om zich heen schoot. Interventiespecialisten moeten de locatie eerst veiligstellen en dat kan een paar uur duren. Daarom is het belangrijk dat we als interventie-eenheid ook de eerste medische hulp kunnen verlenen.’

Veel meer dan EHBO

’Vaak zijn er bij een aanslag veel slachtoffers met heftige verwondingen. Die moet je in een chaotische en gevaarlijke situatie onder primitieve omstandigheden helpen. En als medisch personeel je niet kan ondersteunen, moet je dus wel iets meer in huis hebben dan een gewone EHBO-opleiding. Binnen het Europese samenwerkingsverband Atlas hebben we daarom als DSI voorgesteld om hiervoor mensen binnen de interventie-eenheden medisch op te leiden. Hier is enthousiast op gereageerd en we hebben een EU-subsidie gekregen om de training op te zetten. Aan deze door de DSI georganiseerde training doen 36 anti-terreureenheden mee: behalve de eenheden van de 27 EU-lidstaten ook die van Noorwegen en Zwitserland.’

Catastrofale bloedingen

Op de eerste morgen van de trainingsweek zitten de interventiespecialisten nog wat onwennig bij elkaar. ’Catastrofale bloedingen’ staat vandaag op het programma. De Nederlandse Defensie-instructeurs geven iedereen een medisch basispakket. Dit kunnen ze aan hun uniform bevestigen en moeten ze altijd bij zich dragen. Vervolgens oefenen ze bij elkaar hoe ze bijzondere verbanden kunnen aanleggen op verschillende plaatsen op het lichaam. Het gaat vrij soepel. Die middag volgt buiten de praktijk. In groepjes gaan de cursisten het defensieterrein op waar ze deze week verblijven. Polen, Belgen, Slovenen, Zwitsers en interventiespecialisten met een andere nationaliteit liggen op de bosgrond, terwijl een teamlid hulp verleent. Daarna wordt het lastiger. Verspreid door het bos liggen enkele bloedende simulanten. De cursisten rennen in groepjes achter de daders aan. Nadat deze zijn uitgeschakeld verkent en beveiligt één teamlid de omgeving. Ondertussen verleent een ander teamlid hulp aan het slachtoffer.

Jouw rol als Simulant

Je bent als simulant van grote waarde in een oefening als deze van de professionele hulpverleners! Zonder simulanten kan men niet realistisch trainen. Iets wat deze tijd helaas wel noodzakelijk is.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

SIMULANT ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN

“Je moet wel ECHT kunnen ACTEREN, GRIMEREN & ENSCENEREN, SIMULANT ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN”

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute en Basis Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementen zorgverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig alcohol en drugsgebruik. Een goede SIMULANT is dan onmisbaar en van grote waarde in deze opleidingen.

De opleiding “Simulant Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het acteren, grimeren en ensceneren van middelengebruik en combinatiegebruik. Uiteraard krijgt u ook alle positieve en negatieve effecten aangeleerd.

Om aan de 4 daagse opleiding te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldig Diploma LOTUS van het Oranje Kruis en een geldig EHBO Diploma.

 • Onderwerpen in de Opleiding:
 • Fysiologie en Pathologie bij middelengebruik;
 • DR-(C)ABCDE methodiek;
 • Gebruik en effecten van Alcohol;
 • De 7 Hoofdgroepenvan drugs;
 • Veel voorkomende drugs:
 • De effecten van het drugsgebruik;
 • De wijzen van drugsgebruik;
 • Combinatiegebruik;
 • Interventies bij Alcohol- & Drugs Incidenten
  EDS
 • Acteren, Grimeren en Ensceneren.
 • Het opleidingsteam voor

de opleiding bestaat uit 3 docenten. Hieronder een kort introductie.

Acteren wordt verzorgd door docent Ajan Dolman van AD Trainingen & AD Entertainment Arjan is naast docent drama, ook LOTUS en Instructeur EHBO.

Het grimeren & ensceneren wordt verzorgd door Marian Dekkers van Dekkers Opleidingen & Trainingen Marian is Instructeur Lotus, Instructeur EHBO, Instructeur AZADI en Grimeur Special Effects SFX.

De kennis en kunde betreffende de Drank en Drugs Incidenten wordt verzorgd door Hans Agterberg. Hans is Docent Instructeur EHBO, Docent Instructeur AZADI, LOTUS en Grimeur Special Effects.

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretisch,- praktische profcheck af te leggen. Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het Certificaat ‘Simulant Alcohol- en Drugsincidenten’. Je bent dan geschoold om in de volgende domeinen op te treden: Evenementenzorg, Verslavingszorg en Veiligheidszorg.

De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl