Skip to content

Je moet wel ECHT kunnen DOCEREN,

“INSTRUCTEUR ALCOHOL & DRUGS INCIDENTEN”

In toenemende mate krijgen we als samenleving meer te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker in het publieke domein en in de verslavingszorg.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute en Basis Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementen zorgverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig alcohol en drugsgebruik. De opleiding “Instructeur Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis, basis- en acute vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middelengebruik en combinatiegebruik. Natuurlijk ontbreken de didactische vaardigheden ook niet in deze opleiding!

Om aan de 4-daagse opleiding te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldige lesbevoegd betreffende de EHBO of Acute Zorg. (Oranje Kruis, Rode Kruis, NIKTA, AHSI-Medic First Aid, DAN) Ben je EHBO Instructeur Oranje Kruis? Dan krijg je ook nog 40 accreditatiepunten in PE-Online.

Onderwerpen in de Opleiding:

 • Fysiologie en Pathologie bij middelengebruik;
 • Algemene regels voor zorgverlening;
 • DR-(C)ABCDE-methodiek;
 • Gebruik en effecten van Alcohol;
 • De 7 Hoofdgroepen van drugs;
 • Veel voorkomende drugs:
 • De effecten van het drugsgebruik;
 • De wijzen van drugsgebruik;
 • Combinatiegebruik;
 • Interventies bij Alcohol- & drugs Incidenten
 • EDS
 • Didactische vaardigheden

Je leert de zorgverlener ook interventie te plegen. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, doet hij/zij kennis en vaardigheden op die onderscheidend zijn van de andere opleidingen die er op dit gebied zijn. Denk daarbij aan het gebruik van saturatiemeter, thermometer (infrarood), elektronische tensiemeter, glucosemeter en pupillampje. Meten is weten! Aan de hand daarvan leer jij de zorgverlener om díe acute zorg te verlenen die het alcohol- en drugslachtoffer nodig heeft.

Bent u verpleegkundige of Instructeur EHBDD of EHBD-u? Informeer dan eens naar ons verkort traject! (2 dagen)

Flyer I-AZADI verkort EHBDu-EHBDD

Flyer I-AZADI verkort VPLK

Om te beoordelen of jij als cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dien je een theoretische -, praktische -, en didactische profcheck af te leggen.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt je het “certificaat van bekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’. (toepassingsgebied).

De geldigheidsduur van dit certificaat is 2 jaar.

Je bent dan lesbevoegd om in de volgende domeinen les te geven: Evenementenzorg, Verslavingszorg en Veiligheidszorg. 

De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theoretische- en praktische profcheck met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Flyer Instructeur Alcohol & Drugs Incidenten

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl