Skip to content

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan. Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. En soms gaat het goed mis. Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001, de rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland (Conclusie van het onderzoek: “…ongecoördineerde hulpverlening, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie en een onduidelijke commandostructuur…”) en de ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden)

In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Daarnaast is er sprake van een toenemende terrorismedreiging, ook in Nederland.
Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementen-locaties. In dat geval hebben terroristen het doel om zoveel mogelijk mensen tegelijk te treffen en een substantieel of symbolisch belangrijk deel van de samenleving te ontwrichten. Een voorbeeld hiervan is de terroristische aanslag in concertzaal Bataclan, Parijs op 13 november 2015 (89 doden).

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen.

Middels deze certificatieregeling ‘Instructeur Evenementenzorgverlener Cat. 2’ wordt voorzien in de behoefte van instructeurs om zich ook op dit taakgebied zodanig te bekwamen, dat zij de kwalificatie behalen om de CR-EZVL2 (Evenementenzorgverlener Cat. 2) te mogen uitvoeren.

Inhoud taakgebied Evenementenzorgverlener Cat. 2:

 1. Proactieve evenementenzorg.
 2. Persoonlijke veiligheid.
 3. Evenementenveiligheid.
 4. Ontruiming
 5. Communicatie.
 6. Acute Zorg.
 7. Basiszorg Alcohol & Drugs Incidenten.
 8. Sportevenementen.
 9. Terreur.
 10. Module Teamleider (OPTIONEEL in de CR-EZVL2).

Inhoud instructeurscompetenties:

Interpersoonlijke competenties:

 • Een vriendelijke en coöperatieve sfeer te scheppen in het contact met en tussen deelnemers.
 • Op een goede manier leidinggeven aan de groep cursisten.

Pedagogische competenties:

 • Een bijdrage te leveren aan een positief leerklimaat.
 • Zijn/haar pedagogische verantwoordelijkheid te tonen.
 • Over voldoende begeleidingsvaardigheden te beschikken om op professionele en planmatige wijze voor de individuele deelnemer en voor de cursusgroepen waarmee hij/zij werkt, een veilige en contextrijke leeromgeving tot stand te brengen.

Vakinhoudelijke en didactische competenties:

 • De praktijkonderdelen van de cursus vanuit een contextrijke en competentiegerichte leeromgeving te begeleiden, gericht op de specifieke leervragen van de deelnemer in relatie tot de praktijksituatie (evenement).
 • Bij het leerproces optimaal in te spelen op verschillen tussen deelnemers. Het gaat hierbij om verschillen in achtergrond, voorkennis, leertempo en leerstijl, behoeften, intenties en taalbeheersing.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat”genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel “NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Evenementenzorg Cat. 2”

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Ben je EHBO Instructeur Oranje Kruis? Dan krijg je ook nog 32 accreditatiepunten in PE-Online.

Groot voordeel is dat in de opleiding Basiszorg Alcohol & Drugs Incidenten separaat is opgenomen. Dus geen extra instructeursopleiding van EHBD-u of EHBDD vereist!!!

1 Instructeursopleiding voor de Evenementenzorg en Drank en Drugs Incidenten!!

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl