Skip to content

Medische Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg (MAHSE)

De Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- & Evenementenzorg (Voormalig A-ALS) wordt uitgevoerd door zorgverleners die na een toegelaten vooropleiding (met daarin het ABCDE-principe), de cursus ‘MAHSE’ met succes hebben doorlopen.

Toegelaten vooropleidingen zijn

  • (Instructeur) Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten
  • (Instructeur) Evenementen Zorgverlener Cat.2

Andere opleidingen met daarin ABCDE-methodiek, zulks ter beoordeling door het Examenbureau.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor evenementenzorg organisaties die hun evenementenzorg verleners hun zorgprofessionals willen ondersteunen. We zien namelijk de laatste tijd namelijk een trend van verzwaring van het niveau van de medische inzet op evenementen. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om kennis en vaardigheden van ‘MAHSE’. Bijkomend voordeel is dat hierdoor vaak volstaan kan worden met minder ALS-verpleegkundigen op een evenement en dat is gezien de schaarste onder deze beroepsgroep, wel zo prettig.

Ook voor chauffeurs van huisartsenposten is deze opleiding van meerwaarde.

Het zoeken is daarom naar een alternatief. NIKTA heeft daarbij in samenwerking met EHBO BHV Nederland Safety 4 Events en Stichting Total Medical Support deze certificatieregeling ontwikkeld:

Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg”

Het is daarbij overigens van het allergrootste belang dat de desbetreffende handelingen worden uitgevoerd zoals bedoeld wordt met ‘assisterende”. Dus ‘slechts’ assisterende handelingen uitvoeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat men verder gaat dan ‘assisteren’. ‘Klaarleggen’ is dus klaarleggen, niet het bedienen/toepassen.

Assisterende-handelingen zijn immers zogenaamde ‘voorbehouden cq risico volle handelingen’ en die mogen alleen door functionarissen worden uitgevoerd die zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In dit kader moet je dan vooral denken aan SEH- en AMBU-verpleegkundigen.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch- en praktisch profcheck af te leggen. Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel ‘persoonscertificaat’ genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel ‘MAHSE’ (toepassingsgebied).

De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

  • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
  • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
  • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO-NEN17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Dit certificaat is 1 jaar geldig.

De opleiding Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorh bestaat uit 3 dagen. De docenten en examinatoren zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en werkzaam in de spoedzorg (Ambulance- IC- SEH verpleegkundigen).

Onderwerpen die worden gedoceerd:

  • ABCDEF Methodiek
  • Assisterende interventies in de ABCDEF methodiek (Zuurstof, klaarmaken van infusie, klaarmaken van medicatie, aansluiten van de monitor op de patiënt, assisteren bij intubatie, reanimatie in ALS setting etc)

Dag 1: Vrijdag 20 oktober 2023
Dag 2: Vrijdag 3 november 2023
Dag 3: Vrijdag 17 november 2023

Alle dagen starten om 09:00 en eindigen om 17:00 uur.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl