Skip to content

Opleidingen

KENCI

KENCI

Nascholing Instructeur Wandelletsel (Rode Kruis-Oranje Kruis)

Inmiddels is EHBO BHV Nederland ook een begrip bij instructeurs. Met trots kunnen wij zeggen dat we Nederlands grootste aanbod aan instructeursopleidingen en bijbehorende nascholingen kunnen aanbieden. Zo mogen ons met trots Kennis,- Expertise, – & Netwerk Centrum voor Instructeurs noemen. Want om vakinhoudelijk goed les te kunnen blijven geven is na na- en bijscholing essentieel. Zo hebben wij onder andere ons eigen Competentie Rayon voor Oranje Kruis Instructeurs. Met elk najaar weer de EHBO BHV Docentendag. Deze dag is inmiddels landelijk bekend! Alles onder 1 dak!

Het maakt niet uit van welke organisatie u instructeur bent, bij ons bent u van harte welkom!!

Verder adviseren we pas geslaagde instructeurs in hun start-up. Hoe zet je jezelf in de markt?

Het diploma Instructeur Eerste Hulp Oranje Kruis is twee jaar geldig. Voor het geldig houden van dit diploma, de her-certificering, maakt Het Oranje Kruis sinds 2010 gebruik van het PE-online. In dit systeem is voor elke Instructeur EH een persoonlijk dossier aanwezig waarin nascholingen en competentiebeoordelingen worden geregistreerd.
Voor de hercertificering gelden de volgende voorwaarden:

 • De Instructeur EH toont competenties aan op het gebied van zowel Eerste
 • Hulpvaardigheden als instructievaardigheden door deze te laten beoordelen door zijn rayon.
 • De Instructeur EH volgt voldoende nascholing binnen en/of buiten zijn rayon, waarvoor hij/zij nascholingspunten ontvangt (minimaal 28 punten per twee jaar, per 4 jaar alle vaardigheden competent verklaard, verdeeld over Eerste Hulp vaardigheden en instructievaardigheden of de categorie Eerste Hulp en/of instructie niet direct aan de eindtermen gerelateerd).

EHBO BHV Nederland is aangesloten bij het Oranje Kruis als Competentie Rayon 063.

Onze rayonleiding organiseert elk jaar met zorg een unieke nascholing. In deze nascholingen proberen we zoveel mogelijk compententies aan bod te laten komen. De nascholingen worden. door Het Oranje Kruis geaccrediteerd met punten. Deze punten worden in PE-Online bijgeschreven.

In tegenstelling tot overige rayons, bieden wij onze nascholingen thematisch aan.

De nascholingen staan in het teken van “beleving”: leren door te doen! Wij werken samen met Lotuskring Padma, die op dezelfde dagen hun nascholing hebben staan. Zo zijn er tijdens onze nascholingsdagen altijd LOTUSsen aanwezig.

Als u zich aansluit bij ons rayon, sluit u een abonnement af voor 2 jaar (looptijd instructeursbevoegdheid). In deze 2 jaar facilliteren wij u in een compleet nascholingsprogramma!

In 2 jaar heeft u recht op de 4 complete nascholingsdagen Vaardigheden & Didactiek (2 per jaar). Daarnaast kunt u aansluiten bij onze retrainingen voor Instructeur NRR BLS/ PBLS en AED, Instructeur Wandelletsel en Instructeur Stop de Bloeding Red een Leven.

Programma 2023-2024

Acute Zorg & Incident Management bij VerkeersIncidenten (2024)

Iedereen maakt er wel eens deel van uit; het verkeer. Zowel als voetganger, fietser, ruiter, automobilist of buschauffeur reizen we wat af voor werk, boodschappen, bezoekjes, plezier en dergelijke. Alle regels en signalen moeten maken dat het verkeer veilig is. Toch komen er wel eens situaties voor waardoor er een ongeluk ontstaat. Dit kan zijn door onoplettendheid maar ook door andere omstandigheden.

In deze nascholing behandelen wij de verschillende facetten: veiligheid, benaderen slachtoffer, verlenen van eerste hulp en samenwerken met hulpdiensten.

Handelingen:

 • Plaats op de weg
 • Tunnelveiligheid
 • Alarmeren & maatregelen
 • Schouwen, verkeersongeval
 • Benaderen slachtoffer (in auto)
 • Benaderen slachtoffer elektrische auto
 • Inslaan autoruit
 • Doorsnijden gordel
 • Autodeurprocedure (airbag)
 • Controle vitale functies slachtoffer
 • Raamprocedure
 • Stabilisatietechnieken
 • Slachtoffer uit voertuig halen
 • Helmafname

Deze nascholing(en) vind(en) plaats op:

Acute Zorg bij Geboorte Incidenten (2024)

Zaterdag 26 november 2024 09:00 – 17:00
Vrijdag 8 november 2024 09:00 – 17:00

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Instructeur EHBO Het Oranje Kruis

Bent u in het bezit van het Diploma Eerste Hulp en lijkt het u leuk om die kennis en vaardigheden aan anderen over te dragen? Dan is de opleiding Instructeur Eerste Hulp misschien iets voor u.

Opzet van de opleiding:

De opleiding Instructeur Eerste Hulp van EHBO BHV Nederland kent een modulaire opbouw.

 • Eerste Hulp; module 1
 • Kennis van het menselijk lichaam; module 2
 • Didactiek; module 3

Om u goed voor te bereiden als instructeur staat er gedurende de opleiding een docententeam voor u klaar. Ons docententeam bestaat uit een docent-instructeur Eerste Hulp, een didacticus en een medisch-docent instructeur. Uw wordt dus optimaal begeleid! Tijdens de opleiding krijgt u ook oefenmaterialen in bruikleen zodat u thuis optimaal uw vaardigheden kunt beoefenen. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen startpakket aan te schaffen. Dit startpakket bestaat uit een duopack Practiman reanimatiepoppen (1x volw/ kind, 1x baby) met feedbackmonitor, 1 Mindray trainingsAED en een Stop-de-Bloeding startpakket Snijwond.

Deze kunt u direct bij reservering aanschaffen, dan staat deze op de 1e dag voor u klaar.

Tijdens de opleiding vindt een aantal interne toetsen/beoordelingen plaats om de voortgang van de cursist te meten.

Toetsing en examinering:

Wanneer het docententeam van mening is, dat u  voldoende voortgangsresultaten heeft geboekt, heeft u het recht om de examens van ‘Het Oranje Kruis’ af te leggen. Tijdens de opleiding dienen drie examens te worden afgelegd.  U betaalt de kosten voor die drie examens tezamen met het opleidingsgeld. De eerste drie achtereenvolgende examens worden betaald door EHBO BHV Nederland.  Na het behalen van het alle examens van Het Oranje Kruis, bent u instructeur Eerste Hulp. Het theorie- en vaardigheidsexamen vinden plaats in Nieuwegein. Het didactisch examen vind plaats bij ons op lokatie.

Na het behalen van uw diploma Instructeur Eerste Hulp wordt mogelijkheid geboden om het certificaat Instructeur BLS-AED en Instructeur PBLS te behalen en aan te sluiten bij ons actieve competentierayon.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Nascholing Instructeur Wandelletsel (Rode Kruis-Oranje Kruis)

Uiteraard faciliteren we ook in de nascholing voor instructeurs wandelletsel. Deze nascholing wordt verzorgd door een docent instructeur van het Rode Kruis. In deze nascholing worden de eerste hulp vaardigheden met betrekking tot wandelletsel weer uitvoerig beoefend. Om de nascholing helemaal tot zijn recht te laten komen, verzoeken wij wel u eigen “wandelaar” mee te nemen.

Wilt u deelnemen aan deze unieke interactieve nascholing, bent u van harte welkom!

Deze nascholing(en) vind(en) plaats op:

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Instructeur Acute Zorg

Al sinds 2003 is NIKTA een certificatie-instelling voor persoonscertificering op het gebied van BHV, EHBO en aanverwante veiligheid gerelateerde taakgebieden, volgens de internationale (164 landen) kwaliteitsstandaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.

Je krijgt oefenmateriaal mee naar huis, zodat je de competenties goed kunt beoefenen. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen startpakket aan te schaffen. Dit startpakket bestaat uit een duopack Practiman reanimatiepoppen (1x volw/ kind, 1x baby) met feedbackmonitor, 1 Mindray trainingsAED en een Stop-de-Bloeding startpakket Snijwond. Deze kunt u direct bij reservering aanschaffen, dan staat deze op de 1e dag voor u klaar.

Uiteraard ontkom je bij NIKTA ook niet helemaal aan ‘moeten’, maar dat blijft beperkt tot het hoognodige:

 • Je instructeurskwalificaties 1x per 2 jaar up-to-date houden, maar dan wel in de route die je prefereert;
 • Consciëntieus en integer het examenproces doorlopen om vast te stellen dat de cursist competent is.
 • Een correcte administratieve afhandeling van het examenproces. Dit is belangrijk vanwege de ISO-certificering van de geslaagde cursisten en voor een snelle afhandeling (binnen 2 werkdagen) bij NIKTA.

Maar verder krijg je als opleider veel vrijheid, zoals:

 • Geen gedwongen winkelnering van lesboeken, E-learning, etc. dat mag je zelf bepalen;
 • Geen minimum aantallen cursisten of klasjes per jaar;
 • Je eigen lesplan gebruiken, i.p.v. een voorgeschreven lesplan. Maatwerk is heel goed mogelijk;
 • Mogelijkheid van eigen examen(s)(vragen);
 • Alternatieve mogelijkheden van examens, zoals met ActiVote of Cahoot, of mondeling in geval van bijv. een cursist die de Nederlandse taal niet goed beheerst;
 • Is een cursist er een tijdje tussenuit geweest? Bepaal zelf (samen met de cursist) hoe de cursist weer competent wordt. Dat kan vaak via een herhalingstraining.

NIKTA heeft ook diverse instructeursroutes, waaronder ‘Instructeur Acute Zorg’.

In het kader van dit certificatieschema wordt gesproken over Acute Zorg verlening in plaats van EHBO enkel en alleen om een duidelijk onderscheid in de markt te maken tussen EHBO-opleidingen in het algemeen aangeboden door diverse certificerende partijen en de EHBO-opleiding behorende bij de certificatieroute Acute Zorg van het NIKTA.

In deze certificatieregeling ‘Instructeur Acute Zorg’ komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

 • De relevante theoretische kennis en achtergronden op het gebied van Acute Zorg (-Kind).
 • Het leren toepassen van diverse leerstijlen en werkvormen, het geven van feedback en het maken van een lesplan.
 • Didactiek: het verzorgen van theorie- en praktijklessen Acute Zorg (-Kind).
 • Praktijk: het leren toepassen van hulpverleningstechnieken in de praktijk.

De geslaagde instructeur ontvangt het NIKTA NEN-EN-ISO/IEC 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Acute Zorg’, met een geldigheidsduur van 2 jaar.

De instructeur is daardoor bevoegd om Acute Zorg, Acute Zorg aan Kinderen te geven en ook LEH en LEH-K als onderdeel van BHV en BHV-K.De persoonscertificaten Acute Zorg bij Kinderen en BHV-Kind zijn opgenomen in de Wet kinderopvang!

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie

Een opleiding tot instructeur brand ontruiming en communicatie is gericht op het voorbereiden van individuen om anderen te trainen in brandveiligheid, evacuatieprocedures en effectieve communicatie tijdens noodsituaties. Hier is een algemene beschrijving van wat je kan verwachten in deze een praktische opleiding van 5 dagen:

 

Dag 1: Introductie en Basisprincipes

Kennismaking met de cursus en instructeurs.
Overzicht van brandveiligheid en de rol van een instructeur.
Basiskennis van brandbestrijdingsmiddelen en brandpreventie.
Introductie in evacuatieprocedures.

Dag 2: Brandveiligheid en -preventie
Dieper inzicht in brandrisico’s en -preventie.
Brandklassen en brandblussers.
Simulatieoefeningen met brandblussers.

 

Dag 3: Evacuatieprocedures
Grondige bespreking van evacuatieplannen.
Oefeningen in het begeleiden van mensen bij evacuatie.
Simulaties van noodsituaties.

 

Dag 4: Communicatie en Leiderschap
Effectieve communicatie tijdens een noodsituatie.
Leiderschap en het coördineren van evacuaties.
Rollenspellen en groepsoefeningen.

 

Dag 5: Competentiebeoordeling en Certificering
Individuele en groepsevaluaties van competenties.
Praktijktesten en scenario’s.
Certificering voor degenen die met succes de opleiding hebben afgerond.

Gedurende de hele opleiding zullen deelnemers praktische ervaring opdoen door middel van simulaties en oefeningen, en zullen ze worden beoordeeld op hun vermogen om de vereiste competenties te demonstreren. Het is essentieel dat instructeurs brand ontruiming en communicatie een grondig begrip hebben van brandveiligheid, evacuatieprocedures en effectieve communicatie om anderen op een veilige en doeltreffende manier te kunnen trainen en begeleiden tijdens noodsituaties.

Na alle competenties met goed gevolg te hebben afgelegd ontvangt u het ISO-NEN17024 persoonscerticaat Instructeur Brand Ontruiming & Communicatie van NIKTA

Om toegelaten te worden moet u in het bezit zijn van de volgende geldige documenten:

 • Certificaat BHV
 • Certificaat ploegleider
 • Certificaat VCA
Instructeur Evenementenzorg Cat. 2

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan. Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. En soms gaat het goed mis. Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001, de rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland (Conclusie van het onderzoek: “…ongecoördineerde hulpverlening, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie en een onduidelijke commandostructuur…”) en de ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden)

In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Daarnaast is er sprake van een toenemende terrorismedreiging, ook in Nederland.
Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementen-locaties. In dat geval hebben terroristen het doel om zoveel mogelijk mensen tegelijk te treffen en een substantieel of symbolisch belangrijk deel van de samenleving te ontwrichten. Een voorbeeld hiervan is de terroristische aanslag in concertzaal Bataclan, Parijs op 13 november 2015 (89 doden).

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen.

Middels deze certificatieregeling ‘Instructeur Evenementenzorgverlener Cat. 2’ wordt voorzien in de behoefte van instructeurs om zich ook op dit taakgebied zodanig te bekwamen, dat zij de kwalificatie behalen om de CR-EZVL2 (Evenementenzorgverlener Cat. 2) te mogen uitvoeren.

Inhoud taakgebied Evenementenzorgverlener Cat. 2:

 1. Proactieve evenementenzorg.
 2. Persoonlijke veiligheid.
 3. Evenementenveiligheid.
 4. Ontruiming
 5. Communicatie.
 6. Acute Zorg.
 7. Basiszorg Alcohol & Drugs Incidenten.
 8. Sportevenementen.
 9. Terreur.
 10. Module Teamleider (OPTIONEEL in de CR-EZVL2).

Inhoud instructeurscompetenties:

Interpersoonlijke competenties:

 • Een vriendelijke en coöperatieve sfeer te scheppen in het contact met en tussen deelnemers.
 • Op een goede manier leidinggeven aan de groep cursisten.

Pedagogische competenties:

 • Een bijdrage te leveren aan een positief leerklimaat.
 • Zijn/haar pedagogische verantwoordelijkheid te tonen.
 • Over voldoende begeleidingsvaardigheden te beschikken om op professionele en planmatige wijze voor de individuele deelnemer en voor de cursusgroepen waarmee hij/zij werkt, een veilige en contextrijke leeromgeving tot stand te brengen.

Vakinhoudelijke en didactische competenties:

 • De praktijkonderdelen van de cursus vanuit een contextrijke en competentiegerichte leeromgeving te begeleiden, gericht op de specifieke leervragen van de deelnemer in relatie tot de praktijksituatie (evenement).
 • Bij het leerproces optimaal in te spelen op verschillen tussen deelnemers. Het gaat hierbij om verschillen in achtergrond, voorkennis, leertempo en leerstijl, behoeften, intenties en taalbeheersing.

Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat”genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel “NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Instructeur Evenementenzorg Cat. 2”

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Ben je EHBO Instructeur Oranje Kruis? Dan krijg je ook nog 32 accreditatiepunten in PE-Online.

Groot voordeel is dat in de opleiding Basiszorg Alcohol & Drugs Incidenten separaat is opgenomen. Dus geen extra instructeursopleiding van EHBD-u of EHBDD vereist!!!

1 Instructeursopleiding voor de Evenementenzorg en Drank en Drugs Incidenten!!

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Instrecteur NRR BLS/PBLS

Iedereen kan in principe een NRR erkende Basis Instructeurs Cursus volgen. Maar dat betekent niet dat iedereen uiteindelijk ook geschikt blijkt als reanimatie instructeur. Wij verwachten dat de cursist aan het begin van de cursus over uitstekende reanimatievaardigheden beschikt. Na de cursus moet de cursist over de nodige vaardigheden beschikken om zelfstandig reanimatie onderwijs te verzorgen.

(P)BLS hulpverlener certificaat
Een instructeur moet over uitstekende reanimatievaardigheden beschikken. Het geven van een perfecte demonstratie is een belangrijk onderdeel van het reanimatie onderwijs. Alle cursisten die aan de cursus beginnen moeten over een NRR hulpverlener certificaat beschikken.
Voor cursisten die BLS instructeur willen worden is dat een BLS hulpverlener certificaat. Voor cursisten die PBLS instructeur willen worden, een PBLS hulpverlener certificaat. Wil je beide instructeurs kwalificaties behalen, dan moet je over beide (BLS en PBLS) hulpverlener certificaten beschikken.

De NRR is van mening dat de instructeurs (P)BLS met name goede onderwijsvaardigheden moeten hebben. Om het leren reanimeren effectief over te brengen op de cursisten. De aandacht ligt dus op het onderwijs, waarbij een medische achtergrond minder van belang is.

Vaardigheden Instructeur (P)BLS
De instructeur (P)BLS beheerst na het afronden van de Basis Instructeur Cursus (BIC) de volgende vaardigheden:

 • Kan een BLS en/of PBLS demonstratie geven, inclusief het gebruik van een AED (volgens de actuele richtlijnen NRR)
 • Kan actuele presentaties geven van de basiscursus basale reanimatie (BLS en/of PBLS) en de opfris- en vervolgtraining (BLS en/of PBLS)
 • Kan een lesplan voor een opfris- en vervolgtraining opstellen
 • Kan cursisten begeleiden tijdens het uitvoeren van scenario’s (uit het scenarioboek), volgens de principes van voorbereiding, uitvoering en afsluiting
 • Coachingsvaardigheden voor formatief handelen, gebruik makend van de 4 stappen instructietechniek, mastery learning en effectieve feedback geven (volgens de methodes directe feedback, Pendleton en Learning Conversation)
 • Kan reflecteren op het eigen handelen als (Kandidaat-) instructeur

Beoordeling
Deelname aan de cursus betekent niet dat elke cursist na de cursus over de vereiste vaardigheden beschikt. De Instructeur-Trainer beoordeelt gedurende de cursus continue hoe de cursisten zich ontwikkelen en stuurt waar nodig bij.

Het kan voorkomen dat een Instructeur-Trainer aan het einde van de cursus tot de conclusie komt dat een cursist nog niet over de vereiste vaardigheden beschikt. Een cursist is dan gezakt voor de cursus. In samenspraak met de Instructeur-Trainer kan gekeken worden wat de beste vervolgstap is. Opnieuw een cursus volgen of eventueel bepaalde onderdelen herkansen.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Instructor Wilderness First Aid - First Responder (ASHI)

Maximaal hulpverlenen met minimale en alternatieve middelen op plekken waar professionele hulpverlening niet of nauwelijks kan komen. Als instructeur leert u uw cursisten hier inzicht in te krijgen.

Deze in Amerika ontwikkelde opleiding wordt wereldwijd gegeven volgens ASHI normen. Om deel te nemen aan deze opleiding dient u in het bezit te zijn van een geldige instructeurs bevoegheid EHBO.

De dag staat in het teken van de achtergrond van ASHI, de lesmaterialen, didactische vaardigheden, de PPT en veel achtergrondinformatie.

Al het lesmateriaal is in het Engels.

Als instructeur/ opleidingsinstituut kunt u zich ook laten inschrijven als officieel ASHI trainingscentrum.
Als instructeur krijgt u gratis beschikking over het cursistensyteem OTIS.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

EHBO BHV Nederland stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en
examinatoren voldoen aan de eisen van Het Oranje Kruis, Nederlandse Reanimatieraad, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) , NIKTA, Medic First Aid, American Health & Safety Institute, SDBRL en DAN. De kwaliteit van onze opleidingen is hiermee gegarandeerd.