Skip to content

Opleidingen

Safety4Events

Safety4Events

Workshop Basis Communicatie: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

Unieke samenwerking tussen specialisten EHBO BHV Nederland en Veiligheidstraining en Coaching Midden Nederland slaan de handen ineen! Onderstaande workshop is een eerste resultaat van deze samenwerking.

 

Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met verschillende vormen van verbale en (zelfs) fysieke agressie. Dagelijks leest men in de kranten dat bijvoorbeeld hulpverleners of verkeersregelaars tijdens hun werkzaamheden agressief worden benaderd of zelfs fysiek worden belaagd.

In deze workshop worden handvatten aangereikt om op professionele wijze met agressie om te gaan. Ervaringen met agressie zijn voor mensen vaak traumatisch, binnen organisaties heeft dit vaak tot gevolg dat medewerkers na dergelijke ervaringen langere tijd niet of minder goed functioneren.

Deze workshop is geschikt voor diverse doelgroepen, onder andere Event Security Officers, verkeersregelaars, evenementenzorgverleners, maar ook winkelpersoneel, beveiligers, medisch personeel etc.

De workshop wordt gegeven door Oscar van der Veen, voormalig politiespecialist (lid arrestatieteam) en sinds 1988 in het bedrijfsleven actief als agressietrainer en coach. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in fysieke weerbaarheid en bezit hoge graduaties in verschillende takken van zelfverdedigingkunsten (o.a. de 8e dan all style karate).

 

Schrijf u snel in, want deze gewilde workshop biedt slechts plaats aan 6 deelnemers in verband met de huidige COVID-19 maatregelen! Wilt u deze workshop incompany aanbieden? Neem dan contact op voor de mogelijkheden!

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Medische Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg (MAHSE)

De Medisch Assisterende Handelingen in de Spoed- & Evenementenzorg (Voormalig A-ALS) wordt uitgevoerd door zorgverleners die na een toegelaten vooropleiding (met daarin het ABCDE-principe), de cursus ‘MAHSE’ met succes hebben doorlopen.

Toegelaten vooropleidingen zijn

 • (Instructeur) Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten
 • (Instructeur) Evenementen Zorgverlener Cat.2

Andere opleidingen met daarin ABCDE-methodiek, zulks ter beoordeling door het Examenbureau.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor evenementenzorg organisaties die hun evenementenzorg verleners hun zorgprofessionals willen ondersteunen. We zien namelijk de laatste tijd namelijk een trend van verzwaring van het niveau van de medische inzet op evenementen. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om kennis en vaardigheden van ‘MAHSE’. Bijkomend voordeel is dat hierdoor vaak volstaan kan worden met minder ALS-verpleegkundigen op een evenement en dat is gezien de schaarste onder deze beroepsgroep, wel zo prettig.

Ook voor chauffeurs van huisartsenposten is deze opleiding van meerwaarde.

Het zoeken is daarom naar een alternatief. NIKTA heeft daarbij in samenwerking met EHBO BHV Nederland Safety 4 Events en Stichting Total Medical Support deze certificatieregeling ontwikkeld:

Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg”

Het is daarbij overigens van het allergrootste belang dat de desbetreffende handelingen worden uitgevoerd zoals bedoeld wordt met ‘assisterende”. Dus ‘slechts’ assisterende handelingen uitvoeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat men verder gaat dan ‘assisteren’. ‘Klaarleggen’ is dus klaarleggen, niet het bedienen/toepassen.

Assisterende-handelingen zijn immers zogenaamde ‘voorbehouden cq risico volle handelingen’ en die mogen alleen door functionarissen worden uitgevoerd die zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In dit kader moet je dan vooral denken aan SEH- en AMBU-verpleegkundigen.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch- en praktisch profcheck af te leggen. Na alle profchecks met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel ‘persoonscertificaat’ genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel ‘MAHSE’ (toepassingsgebied).

De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO-NEN17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Dit certificaat is 1 jaar geldig.

De opleiding Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorh bestaat uit 3 dagen. De docenten en examinatoren zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en werkzaam in de spoedzorg (Ambulance- IC- SEH verpleegkundigen).

Onderwerpen die worden gedoceerd:

 • ABCDEF Methodiek
 • Assisterende interventies in de ABCDEF methodiek (Zuurstof, klaarmaken van infusie, klaarmaken van medicatie, aansluiten van de monitor op de patiënt, assisteren bij intubatie, reanimatie in ALS setting etc)

Dag 1: Vrijdag 20 oktober 2023
Dag 2: Vrijdag 3 november 2023
Dag 3: Vrijdag 17 november 2023

Alle dagen starten om 09:00 en eindigen om 17:00 uur.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

Online Module Evenementenzorg CAT.1

Heeft u een basisdiploma/certificaat EHBO en u wilt meer weten van de Veldnorm Evenementenzorg? Werken op evenementen?
Dan bieden wij u nu een online training aan “Evenementen Zorgverlener Cat.1”

Deze training bestaat uit 5 modules:

Module 1: Pro-actieve Evenementenzorg
Module 2: Persoonlijke Veiligheid
Module 3: Evenementen Veiligheid
Module 4: Communicatie
Module 5: Eerste Hulp
Tussen de modules door worden testvragen gesteld. Een mooie graadmeter voor de theorie!

Na afronding van de online training ontvangt u een bewijs van deelname.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EVENEMENTEN ZORGVERLENER CAT. 2

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan. Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. En soms gaat het goed mis. Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001, de rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland (Conclusie van het onderzoek: “…ongecoördineerde hulpverlening, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie en een onduidelijke commandostructuur…”) en de ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden)

In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Daarnaast is er sprake van een toenemende terrorismedreiging, ook in Nederland.
Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementen-locaties. In dat geval hebben terroristen het doel om zoveel mogelijk mensen tegelijk te treffen en een substantieel of symbolisch belangrijk deel van de samenleving te ontwrichten. Een voorbeeld hiervan is de terroristische aanslag in concertzaal Bataclan, Parijs op 13 november 2015 (89 doden).

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen.

Middels deze certificatieregeling ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’ wordt voorzien in de behoefte van om zich ook op dit taakgebied zodanig te bekwamen, dat zij de kwalificatie behalen om de CR-EZVL2 (Evenementenzorgverlener Cat. 2) te mogen uitvoeren.

Inhoud taakgebied Evenementenzorgverlener Cat. 2:

 1. Proactieve evenementenzorg.
 2. Persoonlijke veiligheid.
 3. Evenementenveiligheid.
 4. Ontruiming
 5. Communicatie.
 6. Acute Zorg.
 7. Basiszorg Alcohol & Drugs Incidenten.
 8. Sportevenementen.
 9. Terreur.
 10. Module Teamleider (OPTIONEEL in de CR-EZVL)

De certificatieregeling ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’, voorziet in deze groeiende behoefte.

De invoering van de VNEZ (Veldnorm evenementenzorg) is reden geweest om de certificatieregelingen van NIKTA, die zijn ontwikkeld voor de evenementenbranche, dan wel daar zeer geschikt voor zijn, zodanig te herzien dat zij zowel qua benaming als qua inhoud naadloos aansluiten op de Veldnorm.

De certificatieregeling ‘Evenementen Hulpverlener’ van NIKTA is daarom in mei 2019 herzien en hernoemd naar ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’.
In deze certificatieregeling is ook een optionele ‘Module Teamleider’ opgenomen. Het betreft eindtermen die de kennis en vaardigheden beschrijven van een leidinggevende bij evenementenhulpverlening.

Aan de hand van een theoretische- en praktische profcheck wordt vastgesteld of de kandidaat competent is. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Evenementenzorgverlener Cat. 2’ (met -indien van toepassing- het onderschrift: Inclusief Module Teamleider.)

 

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Buiten de setting van evenementen kunnen functionarissen (in een bedrijf) de vergelijkbare taak hebben om uitgebreide eerste hulp te verlenen. Voor hen gelden dezelfde eind- en toetstermen, maar dan niet gericht op de evenementenzorg. We spreken dan van ‘Basis First Responder’.

Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EVENEMENTEN ZORGVERLENER CAT. 3

De certificatieregeling ‘Evenementenzorgverlener Cat. 3’ is ontwikkeld vanuit andere certificatieregelingen (zoals ‘Evenementenzorgverlener Cat 2′, ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ en ‘MAHSE‘). Daar zijn nog enkele specifieke eindtermen aan toegevoegd. Hierdoor is ook deze certificatieregeling VNEZ-proof!

Evenementenzorgverleners Cat. 3 vormen het zwaarste niveau van hulpverlening door niet-professionals bij evenementen. Zij worden vaak ingezet om professionals te assisteren/ontlasten.
Daarbij kan gedacht worden aan het klaarmaken van een infuus en optrekken van, medicatie, het uitzuigen van de mond- en keelholte, het aansluiten van de bewakingsmonitor en het uitvoeren van metingen. 

Aan de hand van een theoretische- en praktische profcheck wordt vastgesteld of de kandidaat competent is. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Evenementenzorgverlener Cat. 3’.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Buiten de setting van evenementen kunnen functionarissen (in een bedrijf) de vergelijkbare taak hebben om uitgebreide eerste hulp te verlenen. Voor hen gelden dezelfde eind- en toetstermen, maar dan niet gericht op de evenementenzorg. We spreken dan van ‘Advanced First Responder’. 

Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl

EHBO BHV Nederland stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en
examinatoren voldoen aan de eisen van Het Oranje Kruis, Nederlandse Reanimatieraad, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) , NIKTA, Medic First Aid, American Health & Safety Institute, SDBRL en DAN. De kwaliteit van onze opleidingen is hiermee gegarandeerd.