Skip to content

Simulant Evenementenzorg

Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Het gaat om situaties waarin:

1) een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in (naar en van) een (meestal)begrensde en openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt;

2) individuen uit deze verzameling geen arbeidsrelatie hebben met de (rechts)persoon die het evenement organiseert;

3) de verzameling mensen herkenbaar is en individuen uit deze verzameling soortgelijke risico’s ondervinden.

En dan kan het soms goed mis gaan.

Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001, de rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland (Conclusie van het onderzoek: ”…ongecoördineerde hulpverlening, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie en een onduidelijke commandostructuur…”) en de ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden. Conclusie van het onderzoek: “Waarschuwingen van de Duisburgse politie werden genegeerd en er was door de organisator te weinig beveiligingspersoneel ingezet om de mensenmassa in goede banen te leiden. Verder was de enige toegangsweg tot het terrein, die door een tunnel liep, veel te krap. Die tunnel kon maar 30.000 mensen per uur doorlaten, dat was veel te weinig voor de meer dan een miljoen mensen die het feest wilden bijwonen”).

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen. Maar deze gespecialiseerde hulpverlening moet ook trainen. Zowel in de basisopleiding als in de retrainingen. Dat houdt in de evenementen zorgverleners (EZV) werkzaam bij een evenementen zorgorganisatie (EZO) gecertificeerd en bekwaam moeten zijn in het verlenen van zorg. Hiervoor dienen zij te beschikken over een bekwaamheidsverklaring (certificaat of diploma) De EZV dienen dus opgeleid, getoetst en gecertificeerd te worden. Tijdens scholing en toetsing is het simuleren dus van essentieel belang. In deze cursus nemen we je mee in het acteren, grimeren en ensceneren in de Evenementenzorg.

Daarnaast is in januari 2022 de Veldnorm Evenementenzorg ingevoerd. De Veldnorm Evenementenzorg beschrijft wat goede evenementenzorg is en hoe de kwaliteit en patiëntveiligheid geborgd kan worden. Daarnaast verschaft de Veldnorm helderheid over de verschillende termen en definities die gebruikt worden in de evenementenzorg en stelt normen wat betreft competenties, zorgniveaus, inzet, registratie en evaluatie.

De Veldnorm is tot stand gekomen na een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen in het werkveld, waaronder wij EHBO BHV Nederland.

Met de komst van de Veldnorm Evenementenzorg biedt zich naast de EHBO en BHV een andere markt aan, namelijk die van de evenementenzorg. Het veld bepaalt welke aspecten relevant zijn en wat de normen moeten zijn. Een breed gedragen Veldnorm wordt door de overheid gezien als een belangrijke voorwaarde in de borging van de kwaliteit van de evenementenzorg.

Nieuwsgierig wat wij voor u in deze kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden

EHBO BHV Nederland
Karnweide 19, 3437 XC Nieuwegein
Telefoon 030 88 88 849
Email info@ehbo-bhv-nederland.nl